Spis treści

Zgnilec złośliwy jest chorobą podlegającą obowiązkowi leczenia z mocy ustawy z dnia 24 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Przyczyna
Przyczyną wywołującą chorobę zgnilca amerykańskiego jest laseczka larwy (Paenibacillus larvae, syn. Bacillus larvae White). Wytwarza ona endospory czyli przetrwalniki którymi zakażają się larwy 1 - 3 dniowe. Endospory te odznaczają się bardzo dużą żywotnością, bo potrafią przetrwać w martwych pszczołach nawet do 35 lat, a w plastrach nawet do 40 lat.
Głównym źródłem zakażenia są same obumarłe larwy, w których znajdują się przetrwalniki. W pojedynczej zakażonej larwie może znajdować się 2,5 miliarda przetrwalników.
Choroba rozprzestrzenia się głównie poprzez pszczoły ulowe poprzez ich typowe prace w rodzinie. W samej pasiece i okolicy ogniska wystąpienia choroba rozprzestrzenia się przez pszczoły błądzące, rabunki czy nawet szkodniki ulowe jak barciak. Również nieświadomy pszczelarz może w trakcie wykonywanych prac pasiecznych roznosić chorobę po pasiece, a także w przypadku przenoszenia sprzętu, węzy czy woszczyzny między pasiekami czy nawet zakażonego endosporami wodopoju.
Promienie słoneczne zabijają przetrwalniki w ciągu 28-41 godzin, a znajdujące się w miodzie w ciągu 4-6tygodni. W temperaturze 100ºC w miodzie lub wosku giną po 5 dniach.
Roztwór ługu sodowego 2-3% zabija przetrwalniki po ok 4 min, a w przypadku roztworu 10% po ok 2 min.

Objawy
U zakażonych larw dopiero po 6 dniu życia dochodzi do namnożenia się bakterii, które przenikają do jamy ciała wywołując zwyrodnienie i martwicę narządów wewnętrznych. Chorują 6-8 dniowe larwy, zamierają w stadium larwy wyprostowanej.
Choroba i śmierć larwy przebiega po zasklepieniu komórki dlatego też w początkowym okresie zakażenia choroba jest trudna do zauważenia. Czerw niezasklepiony zamiera dopiero w sytuacji gdy porażenie rodziny chorobą jest już bardzo duże. 
Dopiero po 3-5 tygodniach od zarażenia dostrzegalne są zmiany chorobowe. Na zasklepach czerwiu widoczne są małe plamki, zmieniające się z czasem w jedną dużą plamę, a następnie zasklep wiotczeje i zapada się wewnątrz komórki. Na larwach w efekcie porażenia występuje zmiana oskórka początkowo na biały, później na żółty. Następnie pojawia się zwiotczenie ciała i zanik segmentacji. W 3 tygodniu larwa zmienia się w żółto-brązową masę która daje się wyciągać w kilkucentymetrowe nitki (test za pomocą zapałki).
W następnym etapie – 5-6 tydzień, larwa wysycha przylegając do ścianki komórki tworząc na niej ciemnobrązowy strupek, która po zwilżeniu wodą zmienia się ponownie w ciągnącą masę.
Zmiany chorobowe czerwiu powodują powstawanie nieprzyjemnego zapachu przypalonego rogu (gotującego się kleju stolarskiego). Pszczoły w pierwszym okresie porażenia stają się agresywne i złośliwe. Wyraźnie widać zmniejszoną ilość pszczół lotnych wylatujących w pole. W samym gnieździe wyraźnie widać rozstrzelony czerw, a pomiędzy nim coraz więcej rozkładającego się czerwiu. Przed ulem zakażonej rodziny można znaleźć obumarły ale i czasami zdrowy czerw. Praca  pszczół przebiega coraz bardziej ospale i niechętnie.

Leczenie
Leczenie zgnilca amerykańskiego jest obowiązkiem wynikającym z mocy ustawy i musi odbywać się pod nadzorem weterynarza.
Wszelkie czynności polegające na pobraniu próbek, odkażania i leczenia zakażonych rodzin opisują Załącznik 1 i Załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 roku.