Jest dość rzadką występującą na terenach Polski chorobą czerwiu. Jest chorobą zakaźną występującą zazwyczaj w okresie od maja do czerwca w sprzyjających warunkach czyli przy braku pożytku i okresach chłodu. Choć jest to choroba zakaźna jej przebieg jest dość łagodny i najczęściej choroba ustępuje sama po poprawieniu się pogody i przy wzroście pożytku.
Przyczyna
Przyczyną wirusowej choroby woreczkowej czerwiu jest wirus RNA o średnicy 30nm odznaczający się niewielką odpornością. Wiadomo, że wirus wywołujący chorobę woreczkową występuje w pasiekach na całym świecie.
Zakażenie zazwyczaj następuje w wyniku rabunków lub błądzenia pszczół. 
Objawy
Choroba uwidacznia się na czerwiu zasklepionym w wieku 8-9 dni. Na zasklepie zakażonego czerwiu pojawiają się dziurki. Czerw taki jest porozrzucany pomiędzy zdrowym i ma charakterystyczny wygląd. Po usunięciu zasklepu zobaczymy zależnie od okresu od zamarcia larwy  albo szarawy woreczek wypełniony płynem, jeśli natomiast zainfekowana larwa wyschła będzie to postać brązowej łuseczki, którą łatwo usunąć. Zazwyczaj zasklep komórki z wyschniętą larwą jest już odsklepiony przez pszczoły.
Leczenie
Brak jest specjalistycznych metod leczenia. Z reguły choroba ustępuje po poprawieniu się pogody i zwiększeniu pożytku. Dobrze jest usunąć plastry z większą ilością zainfekowanego czerwiu i zawęzić gniazdo. Warto zadbać również o pożytek. Jeśli jest to dłuższy okres bezpożytkowy możemy podkarmić rodzinę niewielkimi dawkami rzadkiego syropu. Dodatkowo należy wymienić plastry z pierzgą na plastry pozyskane ze zdrowej rodziny.