Przyczyna
Przyczyną zakaźnego rozproszkowani czerwiu jest bakteria Bacillus pulvifaciens powodując zamieranie czerwiu. „Bacillus pulvifaciens jest laseczką Gram dodatnią o wymiarach 0,8 – 1,2 x 1,5 µm. Endospory elipsowatego kształtu powstają w temperaturze 34 do 45°C. Zarodnikowanie ustaje w temperaturze poniżej 20-25°C. Bacillus pulvifaciens rośnie dobrze na zwykłych podłożach bakteriologicznych w temperaturze 37°C w formie drobnych kolonii o charakterystycznym brązowym lub jasnopomarańczowym zabarwieniu. W martwym czerwiu bakteria nie traci zakaźności przez okres około 9 miesięcy” („Choroby pszczół” - Zdzisław Franciszek Gliński, Jerzy Rzedzicki).

Objawy
Zakażenie objawia się zmianą koloru czerwiu od jasnobrązowego do żółtego, postępującą od podstawy do górnej części komórki. Po wyschnięciu i dotknięciu larwa zmienia się w miałki brązowy proszek. 

 

Leczenie
Choroba ta jest rzadko zgłaszana, ponieważ zachorowalność jest niska, bądź ze względu na to iż przeciętny pszczelarz nie jest w stanie ją zidentyfikować. Zasadniczo choroba nie podlega leczeniu i ustępuje sama. Należy jednak zwrócić uwagę na higienę w pasiece i zapewnić poprawne warunki bytowe rodziną pszczelim.